GONCIARZ DESIGN 2020

GONCIARZ ART

ZBIGNIEW GONCIARZ

ZBIGNIEW GONCIARZ

CENA WOLNOŚCI 
EUROPEJSKIE CENTRUM ARTYSTYCZNE
SANNIKI 2018

MALOWAĆ PRZEDE WSZYSTKIM  2018 
ZPAP GALERIA LUFCIK

BLIZNA  2019 
ZPAP GALERIA DAP

WIZJE  2017  ZPAP
GALERIA DAP

OBRAZ Z PRACOWNI 2019 
ZPAP GALERIA DAP

IMPROWIZACJA  2018 
ZPAP GALERIA DAP

WYSTAWY I AUKCJE 
BLIŹNIEMU SWEMU